Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/single.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/single.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/single.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/header.php on line 2
Concurs şi simpozion naţional la Şcoala Goranu

Concurs şi simpozion naţional la Şcoala Goranu


În cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 5-Structura Şcoala Gimnazială Goranu a fost organizat sâmbătă, 18 februarie 2017, ediţia a VI-a, a concursului şi simpozionului naţional Gramatica – ştiinţa vorbirii. Concursul s-a adresat elevilor claselor V-VIII, preocupaţi de cultivarea limbii române. A fost organizat de profesorii Ariei curriculare Limbă şi comunicare de la Şcoala Gimnazială Nr. 5, Structura Şcoala Gimnazială Goranu, Rm. Vâlcea, coordonat de profesor Ungureanu Elena, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic. Au participat ca invitaţi: profesor Andra Bică, Inspector General al ISJ Vâlcea; profesor Daniela Busuroi, inspector de specialitate; profesor Isabella Ioniţă, director C.N. Al. Lahovari şi profesori de limba şi literatura română. Obiectivul general al acestui concurs a fost dobândirea de către elevi a competenţelor de utilizare corectă a limbii române, în contexte concrete de comunicare. Obiectivele specifice ale proiectului sunt concretizate în cultivarea unei atitudini pozitive în procesul comunicării, ţinând cont că prin limbajul verbal comunicăm, dar ne şi comunicăm pe noi înşine, dezvoltarea interesului pentru valorile culturii naţionale, transmise prin tezaurul limbii, dezvoltarea abilităţilor de învăţare, în general, şi a motivaţiei de a-şi însuşi noţiunile de limba română, în particular, realizarea unui schimb fructuos de idei între elevi şi profesori provenind din zone diferite ale ţării. Dorim să încurajăm studiul individual al limbii române, deprinderea de a exersa mecanismele iniţiate de profesor la clasă, într-un moment în care ne confruntăm cu fenomenul lipsei de motivaţie pentru învăţare. Încercăm să stimulăm componenta formativă a învăţării limbii române, în diversele ei ipostaze: ortografie, ortoepie, lexic, gramatică etc. Ne–am propus să realizăm o avanpremieră la testarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, cărora le oferim ocazia de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor de limba română în raport cu alţi elevi. Pentru susţinerea concursului şi simpozionului au fost obţinute fonduri financiare de la Primăria Municipiului Rm. Vâlcea şi de la SC Diana, SRL Rm.Vâlcea, Boromir, Cofetaria Teo. Au fost implicate unităţi şcolare: Liceul Tehnologic Ferdinand I, Şcoala Gimnazială Take Ionescu şi Şcoala Gimnazială Anton Pann. Promovarea concursului s-a realizat prin mediul online prin postarea acestuia pe site-uri de profil. La concurs au participat elevi a 25 de şcoli din judeţele: Vâlcea, Olt, Argeş, Dolj, Teleorman. Au fost acordate 67 de premii şi menţiuni constând în cupe, medalii şi diplome. Rezultate deosebite au obtinut elevii claselor a V-a şi a VII-a de la C. N. “Alexandru Lahovari” –cupa, Rm. Vâlcea, la clasa a VI-a, elevii de la şcoala Gimnazială “Anton Pann” şi şcoala Gimnazială Păuşeşti-Otăsău, iar la clasa a VIII-a, elevii de la şcoala Gimnazială Păuşeşti –Otăsău şi şcoala Gimnazială “Anton Pann” din Rm. Vâlcea. De asemenea, au obţinut premii şi elevii din judeţele: Teleorman, Olt şi Argeş. Simpozionul a vizat tema “Aspecte controversate ale limbii române actuale”. Au participat profesori din judeţele menţionate mai sus. Experienţa acumulată de profesorii participanţi a fost împărtăşită altor cadre didactice, în cadrul activităţilor de formare continuă, în anul şcolar 2016-2017, în cadrul activităţilor de cerc pedagogic, sub forma unei analize SWOT precum şi în forumurile de discuţii.
Coordonator proiect, Prof. Ungureanu Elena

Lasa un comentariu


Weather by Freemeteo.comWarning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/sidebar.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/sidebar.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/sidebar.php on line 2

Fatal error: Class 'option' not found in /home/monitoru/public_html/wp-content/themes/zenko1/footer.php on line 46